ക്രിസ്മസ് ദീപും….ഞണ്ടു യാത്രയും….

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറു ദ്വീപാണ് ക്രിസ്തുമസ് ദ്വീപ് (Christmas Island). ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അധികാരപരിധിയിലാണ് ഈ ദ്വീപ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഫ്ലൈയിങ്ങ് ഫിഷ് കോവ് ആണ് തലസ്ഥാനം. ഇംഗ്ലീഷാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നഗരമായ പെർത്തിൽ നിന്നും 2600 കിലോമീറ്ററും, ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നിന്നും 360 കിലോമീറ്ററും, കൊക്കോസ് ദ്വീപിൽ നിന്നും 975 കിലോമീറ്ററും ദൂരത്തായാണ് ക്രിസ്തുമസ് ദ്വീപിന്റെ സ്ഥാനം. 1403 പേർ ആണ് ഈ ദ്വീപിലുള്ളത്. ഓസ്ട്രേലിയ അഭായർഥികൾക്കായി ദ്വീപിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല അവിടത്തെ ആകര്‍ഷണം! ചുവപ്പ് പരവതാനി കണക്കെ നീങുന്ന ഞണ്ടുകളാണ്, ആയിരകണക്കിനല്ല ലക്ഷകണക്കിന് ഞണ്ടുകൾ…. അവിടത്തെ കാടുകളില്‍ നിന്നും ഇണ ചേരുന്നതിനായിട്ടുള്ള യാത്രയാണിത്…. ഒക്റ്റോബര്‍ നവംബര്‍ മാസങളിലാണ് ഈ യാത്ര തുടങുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് യാത്ര തുടങുന്നതെങ്കിലും ആണ്‍ ഞണ്ടുകള്‍ ആദ്യമേ കടല്‍ തീരത്തെത്തും..മാളങള്‍ ഉണ്ടാക്കലാണ് അടുത്ത ജോലി…ഇണചേര്‍ന്നു കഴിഞശേഷം ആണ്‍ ഞണ്ടുകള്‍ തിരിച്ച് കാടുകളിലേക്ക് പോരും, പെണ്‍ഞണ്ടുകള്‍ മുട്ട വിരിയുന്നതു വരെ മാളങളില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കും.രാണ്ടാഴ്ച..അതിനുശേഷം മുട്ടകള്‍ എല്ലാം കടലില്‍ തള്ളിയട്ട് അവര്‍ തിരിച്ചു പോരും… പിന്നേയും മൂന്നാഴ്ച വേണം കുഞുഞണ്ടുകള്‍ക്ക് തിരിചെത്താന്‍, മുന്നോ നാലോ ആഴ്ചക്കുള്ളില്‍ കുഞി ഞണ്ടുകളും കൂട്ടമായി കാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും….

വളരെ അധികം ശ്രദ്ദയോടെ ആണ് ആളുകള്‍ ഈ ഞണ്ടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഞണ്ടുകളുടെ യാത്രയില്‍ ഡോഡുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട്, ചില സ്ഥലങളില്‍ പ്രത്യേക നടപ്പാതയുമുണ്ട്…

Comments

comments